Regulamin dla klientów

§ 1
Postanowienia wstępne.

1. Strona www z katalogiem produktów dostępna jest pod adresem internetowym https://fitnessclub24.pl/ i prowadzona przez Fitness Club 24 Sp. z o.o.
2. Właścicielem i administratorem strony www z katalogiem produktów jest Fitness Club 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000285747, NIP: 5472076763, REGON: 240734176.
3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze strony www z katalogiem produktów.
4. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Art. 71 Polskiego Kodeksu Cywilnego.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Fitness Club 24 Sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 2
Definicje.

1. Administrator – Fitness Club 24 Sp. z o.o.
2. Asortyment / produkt – przedstawiona w internetowej ofercie informacyjnej rzecz ruchoma.
3. Formularz – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie zapytania ofertowego.
4. Klient – konsument lub przedsiębiorca.
5. Katalog produktów – oferta asortymentu dostępna na stronie internetowej.
6. Polski Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
7. Regulamin – niniejszy regulamin oferty informacyjnej.
8. Zapytanie ofertowe – zapytanie złożone poprzez stronę internetową dotyczące asortymentu / produktów.

§ 3
Warunki ogólne.

1. Fitness Club 24 Sp. z o.o. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu strony www z katalogiem produktów, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną klienta.
2. Przeglądanie katalogu produktów na stronie www nie wymaga zakładania konta.
3. Złożenie zapytania ofertowego poprzez stronę www nie wymaga zakładania konta, jednak niezbędne jest podanie danych osobowych, kontaktowych i adresowych umożliwiających przedstawienie pełnej wyceny oferty (w tym wyceny asortymentu oraz przesyłki) oraz akceptacja wymaganych zgód.
4. Ceny w katalogu produktów są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
5. Prezentowanego produktu może nie być na stanie, a cena może się różnić od podanej.
6. Fitness Club 24 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
7. Wszystkie zdjęcia, materiały i informacje zawarte na tej stronie www są własnością Fitness Club 24 Sp. z o.o. lub pochodzą ze stron producentów prezentowanego asortymentu i zabrania się ich kopiowania.

§ 4
Składanie zapytania ofertowego.

1. W celu złożenia zapytania ofertowego należy:
a. wybrać produkty będące przedmiotem zapytania ofertowego,
b. kliknąć przycisk „Dodaj do mojej listy”,
c. wypełnić formularz podając następujące dane: e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy i NIP (opcjonalnie), adres, telefon,
d. akceptować wymagane zgody,
e. kliknąć przycisk „Wyślij zapytanie ofertowe”.
2. Złożenie zapytania ofertowego jest darmowe.
3. Złożenie zapytania ofertowego nie skutkuje zawarciem umowy. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Art. 71 Polskiego Kodeksu Cywilnego, nie stanowi natomiast oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Polskiego Kodeksu Cywilnego.

§ 5
Wymagania techniczne.

1. Do korzystania ze strony internetowej z katalogiem produktów, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zapytań ofertowych, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.

§ 6
Kontakt

1. Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Komorowicka 110.
2. Adres e-mail: sklep@fitnessclub24.pl.
3. Numer telefonu: +48 668 313 633.
4. Klient może porozumiewać się z Fitness Club 24 Sp. z o.o. za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie z Fitness Club 24 Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

§ 7
Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej.
2. Fitness Club 24 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści regulaminu na stronie internetowej.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.