Sprzęt nowy:

Sprzęt nowy sprzedawany w naszym Sklepie objęty jest gwarancją, która realizowana jest przez serwis producenta lub nasz wewnętrzny. Okres gwarancji podawany jest wraz z specyfikacją produktu (zakładka "Dane techniczne" na stronie produktu). Dokumentem potwierdzającym Państwa prawo do gwarancji jest dowód zakupu, który otrzymują Państwo wraz z towarem.

Sprzęt regenerowany:

Sprzęt regenerowany sprzedawany w naszym Sklepie objęty jest gwarancją, która realizowana jest przez serwis wewnętrzny. Okres gwarancji podawany jest wraz z specyfikacją produktu (zakładka "Dane techniczne" na stronie produktu). Dokumentem potwierdzającym Państwa prawo do gwarancji jest dowód zakupu, który otrzymują Państwo wraz z towarem.

Sprzęt używany:

Sprzęt używany sprzedawany w naszym Sklepie nie jest objęty gwarancją, chyba że ustalono inaczej.

Zwroty:

W celu dokonania zwrotu towaru, prosimy wypełnić Formularz zwrotu (pobierz), zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać go na własny koszt wraz z oryginałem faktury i towarem na niżej podany adres:

Fitness Club 24 Sp. z o.o.
ul. Komorowicka 110
43-300 Bielsko-Biała

Zwrot należności obejmuje wartość odsyłanego towaru, zwrotowi nie podlegają koszty dostawy. Zwrot należności za odesłany produkt nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Sklep kompletnej przesyłki z towarem nienoszącym śladów użytkowania. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek wskazany przez Klienta w Formularzu wymiany. Zwrotom nie podlegają sprzęty używane sprzedawane w stanie AS-IS oraz regenerowane, które nie są sprzętem nowym a odnowionym.